Privacy Policy

Taalgidswinkel.nl gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; dat is het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Taalgidswinkel.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.